Skatt på dugnad! En uklar situasjon?

by | Sep 22, 2023 | Ukategorisert | 0 comments

Organisasjon eller privatperson?

Dersom dere er et idrettslag og planlegger å reise på treningsleir eller cup. Eller om du er russ snart, og ønsker å gjøre mest mulig ut av feiringen, krever det mye planlegging, og enorme mengder med penger avhengig av hva dere samler inn til. De aller fleste samler opp kapital ved hjelp av salgs dugnad, arbeids dugnad eller ved å hente penger fra egen lomme.

Dersom dere utfører dugnad så er det opptjente penger. Er dette skattepliktig inntekt, eller kan dere slippe dere løs og bruke opp hver eneste krone dere samler inn?

Skatt på dugnad?

Betaling som organisasjon eller privatpersoner mottar for dugnadsinnsats er ikke skattepliktig, hverken for organisasjonen eller enkeltdeltakere i dugnaden. Utbetaling til en kontaktperson vil i seg selv ikke utløse skatteplikt på denne, og med mindre beløpet er innrapportert som lønn, honorar eller utbetaling til næringsdrivende, så vil det ikke bli forhåndsutfylt på skattemeldingen. Kontaktpersonen skal heller ikke føre dette opp på skattemeldingen.

Dersom pengene er i behold og står på konto hos kontaktpersonen 31.desember i inntektsåret vil de bli forhåndsutfylt på skattemeldingen som formue. Kontaktpersonen kan endre dette ved å fjerne det gjeldene beløpet i skattemeldingen, og opplyse om årsak til endring.