Vilkår og betingelser for bruk av Din Dugnad

Eid av org nr 926 009 516

 

 1. Avtalens parter

Part 1: Din Dugnad (driftet og eid av herognå as) (heretter kjent leverandør)

Part 2: Organisasjon eller person på vegne av formål (heretter dugnadstaker)

 

 1. Avtalens bakgrunn

Avtalens bakgrunn er at dugnadstaker skal opprette en digital dugnadside hvor de får utformet en profil med link til nettsiden av leverandør hvor de selger produktene.

 

Kunden kjøper produktene som selges på nettsiden av leverandør, som da overtar ansvar for både produksjon og levering av produkt til kunde.

 

Dugnadstaker beholder mellomlegget mellom innkjøp og utsalgspris.

Dette føres opp som gjeld til klubb i regnskapet til leverandør for å opprettholde angreretten til kunden. Det blir tilgjengelig for uttak på dashbordet til dugnadstaker 20 dager etter at salget har blitt gjennomført.

 

 1. Løsningen som skal lages

Leverandøren skal produsere og publisere en nettbutikk på vegne av dugnadstaker.

Nettbutikken skal publiseres som et subdomene til dindugnad.no.

 

Kunder kjøper produkter direkte i en nettbutikk opprettet av den ansvarlige for gjennomføring av dugnadssalg. Det utbetales provisjon for salg gjennomført direkte til dugnadstaker sitt kontonummer (se punkt 2).

 

Oversikt over priser og provisjon for solgte produkter er vedlagt.

 

Ved signering på denne kontrakten samtykkes det til de vedlagte prisene leverandøren presenterer senere i denne avtalen.

Oversikt over solgte produkter og profitt er tilgjengelig på dashbordet til dugnadstaker.

 

Utbetalinger tar 5-7 virkedager, og kan kun skje etter 14 dager er forbigått (periode for retur).

 

 1.  Avtaleperiode, endring og nedstenging

5.1 Avtaleperiode og fornyelse

Denne avtalen har et særegent tilbud hvor dugnadstaker får nettsiden helt uten ekstra driftskostnader. Dugnadstaker betaler da ingenting for å opprettholde nettsiden.

5.2

5.2.1. Nedstenging av dugnadsside fra dugnadstaker.

Nedstenging av dugnadsbutikk fra dugnadstaker skjer ved at dugnadstaker gjør dette i dashbordet på den nettbaserte tjenesten. Det medfølger ingen avtaleperiode eller oppsigelsestid, så nedstenging av dugnadsbutikken er umiddelbar og uten noen påfølgende kostnader.

 

5.2.2. Oppsigelse fra leverandøren

Leverandøren forbeholder seg rettigheten til å avvikle samarbeidet umiddelbart ved mistanke om misbruk eller uegnet bruk av våre tjenester og produkter.

 

Ved andre grunner for oppsigelse fra leverandøren sin side, gjelder samme oppsigelsestid som for dugnadstaker.

 

 1.   Utbetaling til dugnadstaker

 

6.1

Dugnadstaker utbetaler selv beløp de har til gode. Utbetaling av opptjente penger vil være tilgjengelig 20 dager etter at salget ble gjennomført for å opprettholde angreretten. Utbetaling har 5-7 virkedager før pengene er på avtalt konto.

 

6.2

Leverandøren har fullmakt til å kunne gjennomføre kontroll av identitet, kredittverdighet, dugnadstakers bakgrunn og andre evt kontaktpersoner ved å kontakte og konsultere registre og myndigheter.

 

 1.       Dugnadstaker forpliktelser

 

 • Dugnadstaker forplikter seg til å delta på eventuelle spørreundersøkelser knyttet til leverandør.

 

 • Dugnadstaker forplikter å være en god ambassadør for leverandør både internt i organisasjonen samt utad.
  Leverandør har samme forpliktelse ovenfor dugnadstaker.

 

 1.       Betingelser for samarbeid

8.1

 • Dugnadstaker skal ha et tydelig definert formål med innsamlingen.
 • Dugnadstaker plikter å forsøke oppnå salgsmålene som selv satt opp.
 • Leverandør skal og forbeholder seg retten til å promotere dugnadstaker som en partner både internt og eksternt og forventer det samme fra dugnadstaker.
  • Annonsering av samarbeid (sosiale medier, mail, etc)
  • Være en god ambassadør for merkevaren

 

 

8.2

Det gjøres bemerket at det kan oppstå hendelser utenfor leverandør sin kontroll som kan påvirke alt fra leveringstid til produktkostnader.

I slike situasjoner skal det på et så tidlig tidspunkt som mulig bli startet dialog vedrørende pågående eller potensielle farer som vil forandre leverandør sin evne til å oppfølge inngåtte avtaler. (force majeure)

 

8.3

Dugnadstaker er selv ansvarlig for innberetning av utbetalt provisjon.

8.4

Leverandør forplikter å besvare henvendelser innen 48 timer fra påfølgende virkedag med mindre force majeure har inntruffet eller ekstraordinære tilfeller som systemsvikt eller lignende.

 

8.5

Begge partene forplikter seg til å være tilgjengelig for den andre på mail eller telefon.

 

 1.       Mislighold fra dugnadstakers side

Leverandøren har rett til å avslutte avtalen med umiddelbar virkning dersom dugnadstaker bryter avtalen, eller det som for øvrig er avtalt med dugnadstaker.

Leverandøren kan også avslutte avtalen umiddelbart med kunden dersom:

 

 • Det er mistanke om svindel fra kundens side
 • Dugnadstaker bruker produkter / tjenester i strid med norsk lov.

 

Ved at leverandør påføres direkte eller indirekte økonomisk eller markedsmessig skade på grunn av handlinger i strid med denne avtalen eller norsk lov vil leverandør med dokumentasjon på skadeomfang kunne kreve oppreisning.

 

9.1 Dugnadstaker plikter at informasjon og opplysninger som oppgis er sanne og at personen innehar rettighet til å samle inn penger på vegne av gruppen.

9.2 Dugnadstaker plikter at pengene som tjenes inn på innsamling brukes i hennhold til formålet til dugnaden og dens medlemmer.

 

 1.    Leverandør ansvar

Leverandør har ansvar for å opprette en nettside i samarbeid med kunden. Leverandør har fullt ansvar for alt av drift og vedlikehold av nettsiden.

 

Leverandør er ansvarlige for alt innholdet på nettsiden. Om det kommer reklamasjon på produkter som en følge av produksjonsfeil står vi i leverandør ansvarlig for å kontakte produsent og opprette reklamasjonssak.

Kunden må sende bilde og en kort beskrivelse av hva som er galt med produktet til (support@dindugnad.no). Leverandør har som standard at kjøper skal få utlevert et nytt produkt som holder standard uten noen påfølgende kostnader. Dette må gjøres ved mottakelse.

 

Dugnadstaker aksepterer at generelle feil kan oppstå med nettsiden, herunder programfeil, forsinkelser eller avbrudd som følge av feil med internett eller internett tjenesten. Det er ikke aktuelt med refusjon eller erstatning for nedetid, suspensjon, stenging, support eller utviklingsarbeid.

 

Dersom force majeure mv. gjør at forpliktelsene etter avtalen ikke kan oppfylles helt eller delvis, suspenderes leverandørens plikt i den utstrekning forholdet er relevant for den tid forholdet varer. Dugnadstaker kan ikke under noen omstendighet kreve erstatning for tap som følge av force majeure.

 

Dersom leverandør opplever at en innsamling sitt formål eller gjennomføring er i strid med selskapets grunnleggende verdier om å skape glede og entusiasme forbeholder leverandøren retten til å kunne stenge ned enhver nettside.

 

Hvis leverandør stenger ned nettsiden med hold i punktet ovenfor behøves ikke dokumentasjon annet enn at det har blitt gjort en intern vurdering av formålet og innsamlingen som helhet.

 

 1.   Overdragelse

Dugnadstaker har ikke rett til å overføre eller fremleie avtalen eller tjenesten(e), uten samtykke fra leverandøren.

Leverandøren kan overføre avtalen til annen juridisk person/enhet uten samtykke fra dugnadstaker.

Dette skal informeres om på forhånd slik at leverandør kan ta del i prosessen av å skifte kontaktperson.

 1. Kundeklubb

Alle kunder vil få muligheten ved utsjekk til å bli medlem av dugnadstaker sin kundeklubb som drives av leverandør. Kundeklubben vil gi muligheten til å promotere fremtidige kampanjer, info, eller salg i nettbutikk. Medlem i kundeklubb kan melde seg ut når som helst.

 

 1. Prising

Oversikt over priser og fortjenester på våre produkter finner du inne på administrator panelet når du logger inn.

 

 

 1. Lovvalg og tvister

Forholdet mellom leverandøren og kunden reguleres av norsk rett. Tvister skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom disse ikke fører frem skal tvisten løses av norske ordinære domstoler med Stavanger som verneting.

 

 

 1. Betingelser og retningslinjer for tjeneste

Alle kunder som handler i dugnadstaker sin nettbutikk må samtykke til de gjeldende kjøpsvilkårene for å handle produkter gjennom Din Dugnad.

Ved signering erkjennes kjøpsvilkårene som lest, forstått, og akseptert.

Endringer i betingelser og retningslinjer kan forekomme.